Meditace

Zabývám se rovněž duchovními disciplínami a prací s energiemi. Také působím jako lektorka v této oblasti již několik let.

Nabízím:

  • vedení relaxačně-meditačních setkání pro jednotlivce
  • vedení relaxačně-meditačních setkání pro skupiny

Tématika meditací:

  • rozvoj osobnosti, např. zlepšení spánku, paměti, schopnosti učit se, lepší zvládání cizích jazyků, soustředění apod.
  • rozvoj tvůrčího sebevyjádření, např. vnitřní barva, sladění činnosti mozkových hemisfér, odblokování, aktivace komunikačních schopností všeho druhu, kresba, malba, práce s prostorem apod.
  • Až touha pomoci nahradí touhu po moci, bude na Zemi ráj ..... !
 

Praktické prověřené meditace

Miroslav Zelenka: Meditace na posílení egregoru slovanství
https://www.youtube.com/watch?v=Ds9g0HXYILE
 
Pert Chobot: Meditace na pomoc Evropě a Evropanům
https://www.youtube.com/watch?v=S8CfHs_gAAQ