Ceník  výkonů

Menhirové kruhy jsou vysokovibrační zářiče, interdimenzionální brány a vynikající pracovní prostředí pro duchovní práci - ať už se jedná o meditace, léčení, komunikaci s bytostmi z jiných vibračních hladin aj.
Každý kruh léčí své okolí a celou planetu, čistí energii v domech a bytech v jeich blízkosti.
Nemusí být nutně obrovský a stát někde v poli nebo v lese, můžete si postavit svůj domácí kruh třeba v zahradě u domu nebo někde u chaty.
Aby ale opravdu správně fungoval, musí být splněna řada náležitostí: musí být vyčištěn celý prostor, kde bude kruh stát, musí být správně orientován, vytvořeno propojení mezi kameny, musí být nahrány aktivační kódy do krystalů spouštějících kruh a další a další.
Kruh již pracuje v energiích nového věku Vodnáře.
Můžete si objednat jednotlivé práce, nebo všechny tři jako komplet ( k tomu Vám mohu nabídnout ceremonii dle Vašeho výběru nebo konzultaci jako bonus). Energeticko-informační náročnost prací je stejná pro malé i velké kruhy.
 
Příprava prostoru ( 1 - 2 dny):                     10 000,- Kč
netýká se výlučně menhirových kruhů. Je vhodné vyčistit prostor při přestěhování, koupi nového pozemku, (pří)stavbě domu, změnách v rodině (svatba, rozvod,úmrtí, narození dítěte apod.).
 
Vytyčení kruhu na místě ( asi půl dne ):    5 000,- Kč
Aktivace a instruktáž  ( několik hodin ):   5 000,- Kč
 
V případě vážného zájmu napište prosím na mail:  botanska@centrum.cz.
 

Portréty síly

Interdimenzionální dílo, které za pomoci energií kamenů, rostlin, zvířat, živlů a kosmických energií otevírá vnitřní potenciál Vaší bytosti. Vhodné pro terapeuty, léčitele, přednášející, lektory seminářů a osoby, jejichž práce ovlivňuje životy dalších lidí.

Olej na plátně, malba podle fotografie, kterou si naaranžuji osobně, dodací lhůta závisí na rychlosti duchovní transformace jedince. Nedílnou součástí je meditace, při níž jsou načteny stěžejní informace z minulosti, přítomnosti a budoucnosti klienta a jsou integrovány do jeho energetického systému.

Rozměr plátna: 50 x 70 cm

Cena:  20 000,- Kč ( pouze jedna zobrazená osoba). Záloha 10 000,- Kč (aktivace procesu), zbytek při převzetí díla.

Portrét síly je fyzickou výslednicí působení vyšších sil do hmoty, je to pouze potvrzení toho, že transformace osobnosti a otevření vnitřního potenciálu proběhlo. Portrét je vytvářen v průběhu děje tak, že ukazuje postup klienta v transformaci. Otevírání potenciálu začíná shora dolů, takže nejdříve se uskuteční v nejvyšších úrovních bytosti. Lze očekávat změny v životě, práci i ve vztazích v souvislosti se stupněm zablokování vlastního potenciálu. 

Kresba Duše

Kresba tužkou na formát A4, nejedná se o portrét klienta, ale o vizualizaci a symboliku. Pomáhá pro lepší vnitřní napojení a hlubokou duchovní práci i získávání důležitých informací. Sezení v délce cca 60 - 90 min, cena 700,- Kč.
Klient si v meditativním stavu přivolá svou duši, propojí se s ní a může zjišťovat odpovědi na důležité otázky svého života (mám změnit práci?, proč mě potkalo zrovna toto?, co je úkolem mého života? apod.). Duše zakóduje do kresby symboliku, usnadňující klientovo další propojení, a každé spojení s klientem bude avizovat dohodnutým aktem (štípnutí do kolene, pohlazení po vlasech aj.). Tím si každý ušetří roky meditací a vždy si může být jist, komu klade otázky, a hlavně tím, kdo odpovídá. Nikdo nezná Váš životní úkol i řešení Vašich problémů lépe, než Vy sami. 
Čím častěji klient s kresbou doma pracuje, tím rychlejší a snazší je propojení se svou duší, svým vyšším Já, svým duchovním vedením, nebo jakkoli tuto spolupráci chcete nazývat. Ideální je, pokud klient s kresbou pracuje denně - nejlépe ráno, aby byl celý den pod svým vlastním vyšším vedením.
 

Duchovní malba

Probíhá každý týden v pátek, nutno se předem objednat. Nový klient si přinese s sebou plátno, ev. předlohu. Zapůjčení stojanu, štětce, barvy, osvětlení, rozpoštědla, hadříky a pod. V ceně je i odborné vedení práce.

Význam duchovní malby spočívá v tom, že člověk maluje do obrazu své duchovní procesy, takže obraz se v průběhu malby mění a žije, protože odráží vnitřní posun klienta. Tato práce má hluboké terapeutické i relaxační účinky, navíc rozvojem kreativity sytíme potřeby naší duše, a to má pozitivní vliv na všechny aspekty  života.

Základní cena je 200,- Kč/hod.

 

Karmické čištění rodových linií

 


Probíhá na dvou hlavních místech, což je menhirový kruh v Kunčině vsi a v Ekocentru Loutí u Prahy.

 

Čištění rodu je velká ceremonie na slovanských základech, kde dochází k odstranění karmických zátěží jednotlivce i rodu.

Součástí ceremonie Tišnov – Kunčina Ves je i posvátná lukostřelba, kdy si vystřelíte slovanskou runu jako osobní poselství od předků.

 

Můžeme na sobě pracovat jak chceme, ale pokud jsme ovládáni rodovými zátěžemi, nemůžeme být sami sebou.

Tato mimořádná doba umožňuje takovéto zásahy v neuvěřitelně krátké době a sami předkové na nás vyvíjejí nátlak různými způsoby.


Navíc bylo rozhodnuto, že předkové zástupcům rodů předají moudrost a zkušenosti, které za staletí, možná tisíciletí dřiny a útrap získali, protože nechtějí, aby jejich prožitky přišly nazmar.

Jedná se nejen o naše genetické linie, ale i linie duší, které se do těchto rodů inkarnovaly.

 

Něco takového dává zástupcům rodu do rukou neuvěřitelné nástroje, ale i adekvátní odpovědnost.

Jsme na přelomu věků, protože končí nejen věk Ryb, ale i celý Platónský rok (25 920 let), tudíž lze očekávat velké a náročné věci…

 

Je velkou výhodou, pokud účastník absolvoval kresbu duše, protože při čištění rodů se s duší pracuje. Někdy s stává, že nervová soustava ani mozek nemá kapacitu na takové množství dat, takže přesahující objem převezme duše a postupně jej dávkuje tak, jak člověk zvládá informace zpracovat.

 

 

Instrukce k setkání na čištění rodového karmického zatížení (max. 7 lidí):


- přejděte prosím na odlehčenou stravu bez červeného masa a hlavně bez alkoholu, nejlépe týden před akcí
- přivezte si něco na sednutí na zem
- vezměte si něco bílého na sebe ( tričko, svetr, přehoz, šála, ...)
- pláštěnka (počasí je součástí ceremonie!)
- trvání asi 2 - 3 hod
- teplé oblečení, na menhirech fouká, v létě klobouk nebo kšiltovku proti slunci
- voda k pití
- bílá svíčka ( nemusí být veliká )
- obětiny pro předky ( sušenky, koláč, klobáska, něco, co měli rádi), stačí malý kousek
- něco dobrého pro ostatní (jídlo, pití)
- věci k nabití ( kameny, amulety, misky, hud. nástroje,....)
- energetické vyrovnání 1000,- Kč ( i na splátky )

 

Vliv rodových linií na náš život je velký. Nejsme skutečně svobodní, dokud jsme ve vleku  různých rodových zátěží. Čistí se genetické i duchovní rodové linie každého účastníka, což může mít velmi razantní vliv na jeho další život.

 

 

Přechodové rituály našich předků

 ( vhodné pro různě velké skupinky lidí, většinou členy rodiny):

 

 • Početí :  1 000,- Kč/ osoba
 • Rituál ochrany těhotné ženy:  750,- Kč
 • Porodní rituál: 2 500,- Kč
 • Jmeniny – dávání jména síly dítěti: 1 000,- Kč
 • Pohřbívání placenty: 1 000,- Kč
 • Chlapecký rituál – postřižiny, dívčí rituál – první menstruace:  1 000,- Kč
 • Přechod z dívky na ženu:  1 500,- Kč
 • Svatba :   10 000.- Kč (příprava cca 2 měsíce) nebo 15 000,- (příprava několik měsíců s odstraněním individuálních zátěží partnerů, které by mohly snížit kvalitu budoucího soužití)
 • Rozvod : 10 000,- Kč
 • Smrt v rodině, energetický pohřeb: 7 500,- Kč
 • Vstup do školy, zaměstnání: 1 000,- Kč
 • Vstup do stavu matky po šestinedělí
 • Oslava délky partnerství: 2 000,- Kč
 • Karmické čištění rodových linií: 1 000,- Kč/osoba