Vážení návštěvníci,

Vítám Vás na svých osobních stránkách www.lydia.cz . Stránky jsou věnovány jak ukázkám a nabídce mé umělecké tvorby, tak i duchovní a globální problematice a možnostem rozvoje osobnosti.

Specializuji se na malbu  

Portrétů síly,

 které napomáhají aktivovat vnitřní potenciál jednotlivců za podpory energie kamenů, rostlin, zvířat, živlů a Universa. Vhodné pro terapeuty, léčitele, přednášející, lektory seminářů a osoby, jejichž práce ovlivňuje životy dalších lidí. Podrobnosti viz Ceník, cena  20 000,- Kč.

Kresba Duše

Kresba tužkou na formát A4, nejedná se o portrét klienta, ale o vizualizaci a symboliku. Pomáhá pro lepší vnitřní napojení a hlubokou duchovní práci i získávání důležitých informací. Podrobnosti viz Ceník, cena  700,- Kč.
 

Menhirové kruhy

Zajišťuji energeticko-informační přípravu prostoru, vytyčení menhirového kruhu na určené ploše a jeho aktivaci. 
Samotnou výstavbu kruhu ( osazení kamenů ) si provádí klient sám. 
Podmínkou je, že klient musí být vlastníkem pozemku, na němž bude menhirový kruh stát.
Jedná se výlučně o galaktické kruhy s 12 obvodovými kameny a jedním středovým, které jsou napojeny na energie 13 křišťálových lebek. V budoucnu budou sloužit jako cívky ke generování energií nového typu pro planetu i lidstvo.
Je možné si objednat každou činnost zvlášť.
Podrobnosti viz Ceník.
 
Energeticko-informační příprava prostoru ( 1 - 2 dny ):                                                        10 000,- Kč
Vytyčení pozic jednotlivých kamenů ( asi půl dne ):                                                                5 000,- Kč
Aktivace jednotlivých kamenů, celého kruhu a instruktáž ( asi půl dne ):                       5 000,- Kč
 
 

100 denní transformace osobnosti

Mimořádně náročná práce pod individuálním vedením, která odstraní zavirování energetických systémů, ozdraví fyzické tělo a umožní přímé napojení na Zdroj.
.

Přechodové rituály našich předků

Naši předkové vždy ukončovali jednu etapu života, aby mohli pokračovat dál bez škodlivých vazeb minulosti. Každé období lidského života má svůj převažující typ energie. Pokud se od ní neodpojíme, táhneme ji s sebou až do smrti a může dlouhodobě negativně ovlivňovat naše jednání a reakce (např. lidé dávno plnoletí se stále chovají dětinsky, nedospěle a neodpovědně ap.).

Seznam ceremonií a výše energetického vyrovnání viz Ceník.

Individuální  velké  práce

Jedná se o komplexní odstranění energeticko-informačních břemen z velkých území nebo historických stavebních celků ( hrady, zámky, hospodářská sídla, sportoviště ap.), nebo u nově plánované výstavby. Zátěže prostoru se promítají do zdravotního i psychického stavu obyvatel, mohou způsobovat nemoci, úrazy, neplodnost, překážky při výstavbě nebo rekonstrukci, celkovou nepohodu a nespokojenost se životem, demotivaci, deprese, rozpady vztahů a další a další závažné problémy. Může rovněž docházet k nefyzickým anomáliím - duchové, strašení, nevysvětlitelný hluk a podobné znepokojivé jevy.
 
Cena závisí na velikosti prostoru a celkové náročnosti práce, trvání cca tři dny, většinou od pátku do neděle.