Vážení návštěvníci,

Vítám Vás na svých osobních stránkách www.lydia.cz . Stránky jsou věnovány jak ukázkám a nabídce mé umělecké tvorby, tak i duchovní a globální problematice a možnostem rozvoje osobnosti.

Specializuji se na malbu  

Portrétů síly,

 které napomáhají aktivovat vnitřní potenciál jednotlivců za podpory energie kamenů, rostlin, zvířat, živlů a Universa. Vhodné pro terapeuty, léčitele, přednášející, lektory seminářů a osoby, jejichž práce ovlivňuje životy dalších lidí. Podrobnosti viz Ceník, cena  20 000,- Kč.

Kresba Duše

Kresba tužkou na formát A4, nejedná se o portrét klienta, ale o vizualizaci a symboliku. Pomáhá pro lepší vnitřní napojení a hlubokou duchovní práci i získávání důležitých informací. Podrobnosti viz Ceník, cena  700,- Kč.
 

Menhirové kruhy

Zajišťuji energeticko-informační přípravu prostoru, vytyčení menhirového kruhu na určené ploše a jeho aktivaci. 
Samotnou výstavbu kruhu ( osazení kamenů ) si provádí klient sám. 
Podmínkou je, že klient musí být vlastníkem pozemku, na němž bude menhirový kruh stát.
Jedná se výlučně o galaktické kruhy s 12 obvodovými kameny a jedním středovým, které jsou napojeny na energie 13 křišťálových lebek.
Je možné si objednat každou činnost zvlášť.
Podrobnosti viz Ceník.
 
Energeticko-informační příprava prostoru ( 1 - 2 dny ):                                                        10 000,- Kč
Vytyčení pozic jednotlivých kamenů ( asi půl dne ):                                                                5 000,- Kč
Aktivace jednotlivých kamenů, celého kruhu a instruktáž ( asi půl dne ):                       5 000,- Kč
 
 

Přechodové rituály našich předků

Naši předkové vždy ukončovali jednu etapu života, aby mohli pokračovat dál bez škodlivých vazeb minulosti. Každé období lidského života má svůj převažující typ energie. Pokud se od ní neodpojíme, táhneme ji s sebou až do smrti a může dlouhodobě negativně ovlivňovat naše jednání a reakce (např. lidé dávno plnoletí se stále chovají dětinsky, nedospěle a neodpovědně ap.).

Seznam ceremonií a výše energetického vyrovnání viz Ceník výkonů.

Cyklus energetických obrazů sedmi Madon globálního významu

Hledám mecenáše umění nebo osvíceného sponzora, který by financoval vytvoření cyklu energetických obrazů sedmi Madon globálního významu – pro každý světadíl jednu a jednu zvlášť pro Českou republiku.

Ich suche Kunstliebhaber oder aufgeklärte Sponsoren, die die Vollendung eines Zyklus energetischer Bilder von sieben Madonnen allgemeiner Bedeutung finanzieren würden  – für  jeden Kontinent eine und eine namentlich für die Tschechische Republik.

I´d like to find a patron of the arts or an enlightened sponsor to finance a creation of special series of energy paintings. These will be portraits of seven Madonnas of global significance - one painting per each continent and one for the Czech Republic.